ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

បន្ថែម៖ លេខ ១៧០៤ មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុហុងឆេង
ស៊ីញយានខាងកើតផ្លូវហ្សីប៊ីសានដុងប្រទេសចិន

ក្រុមហ៊ុន T: + ៨៦-៥៣៣-៣១៦៣ ៣១៩
F: + ៨៦-៥៣៣-៣១៦៩ ៦០៦
P: + ៨៦-១៣៨ ៦៤៤៣ ៥៨៦៦
អ៊ី៖  inquiry@topower.tech
W:  tprefractory.com

សង្គម
WhatsApp: + ៨៦-១៣៨ ៦៤៤៣ ៥៨៦៦
WeChat៖ + ៨៦-១៣៨ ៦៤៤៣ ៥៨៦៦
Skype៖ មរកត

ទីតាំងផលិតកម្ម

រោងចក្រទី ១៖ Wangcun, Zibo, Shandong, ប្រទេសចិន
រោងចក្រទី ២ ៈ ​​Gaixian Yingkou ខេត្ត Liaoning ប្រទេសចិន

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល
Marlene (នាយកប្រតិបត្តិ)

ការ​គ្រប់​គ្រង​ការ​លក់
និទាឃរដូវចាង៖ spring@topower.tech
Edward Sun៖ edward@topower.tech
បេតធីណាស៊ុន: bettina@topower.tech
ម៉ាកយ៉ាង៖ mark@topower.tech
អាលីសលី៖ alice@topower.tech
ហ្វៃស៊ុន: fay@topower.tech

ការិយាល័យ​ក​ណ្តា​ល

រោងចក្រ

រោងចក្រ

សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះហើយផ្ញើវាមកពួកយើង